-->

                                                                                                      

                                                                   ATEX 58 мм                                                                     ATEX 70 мм
                                                         (серия "ГОСТ")                                                                          (серия "ГОСТ")

                                                                 Количество камер - 3                                                                           Количество камер - 5

                                                          Ширина профиля - 58 мм                                                                      Ширина профиля - 70 мм

                                                    Стеклопакет - 32 мм/24 мм/4 мм                                                           Стеклопакет - 42 мм/40 мм/32 мм

                                                    Армир - 1,4 мм ГОСТ/2 мм ГОСТ                                                  Армир - 1,4 мм ГОСТ/2 мм ГОСТ/ квадрат ГОСТ 

                                Доступная фурнитура - AXOR, GEVISS, Maco, Roto NT                        Доступная фурнитура - AXOR, GEVISS, Maco, Roto NT
 

-->

                                                                                                                         

                                                                         Plafen 58 мм                                                                              Plafen 70 мм
                                                        (серия "ГОСТ")                                                                         (серия "ГОСТ")

                                                                   Количество камер - 3                                                                                       Количество камер - 5

                                                               Ширина профиля - 58 мм                                                                                   Ширина профиля - 70 мм

                                                        Стеклопакет - 32 мм/24 мм/4 мм                                                                        Стеклопакет - 42 мм/40 мм/32 мм

                                            Армир - 1,4 мм ГОСТ/2 мм ГОСТ/квадрат ГОСТ                                                Армир - 1,4 мм ГОСТ/2 мм ГОСТ/квадрат ГОСТ

                                Доступная фурнитура - Endow, Vorne, Maco, Internika, Roto                           Доступная фурнитура - Endow, Vorne, Maco, Internika, Roto